התנהגות נהג לאחר התרחשות תאונת-דרכים

לא מעט אנו נתקלים בדיווחים/פוסטים בגין נהג שהגיע וגילה להפתעתו שרכבו ניזוק על ידי רכב אחר ללא השארת פרטים על ידי הצד הפוגע. גם במקרים בהם נהגים מעורבים בתאונת נזק בלבד לעיתים ישנו צד שאינו "מנדב" את פרטיו או פרטי הביטוח שלו ולפעמים אפילו מסתפק באמירות כמו "תרשום את מספר הרכב" ואף ממשיך לנסוע.

מאמר זה אינו מתייחס לסוגיית תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף, בהתאם לפרק הרביעי: תאונות, בתקנות התעבורה. לעניין זה תקנה 144 בתקנות התעבורה מגדיר במפורש עצירת הרכב ואי הזזתו עד הוראתו הברורה של שוטר, דיווח מיידי לתחנת המשטרה הקרובה עם פרטי האירוע וכמובן הגשת עזרה וסיוע לכל נפגע בתאונה!

תקנה 145 לתקנות התעבורה העוסק ב"תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר (נכון, גם לרכוש שאינו רכב, לדוגמה- תמרורים, חצרות של בתים פרטיים, אופניים וכיו"ב).

בתאונת-דרכים ללא נפגעים נדרשים הנהגים לפנות את רכבם הצידה במידה וכלי הרכב עלולים לגרום הפרעה לתנועה. אין דבר זה משחרר אותם מהחובות הבאות:

נוהג הרכב המעורב בתאונה או פגיעה ברכב/רכוש אחר ובו נגרם נזק, ימסוק בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לשוטר שהזדמן למקום את שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו ואת מספר תעודת הביטוח והחברה המבטחת. הוא גם נדרש לאפשר לצד הניזוק להעתיק את פרטיו המלאים מאמצעי הזיהוי ותעודת הביטוח.

מומלץ לאחר תאונת-דרכים לצלם את רישיון הנהג, תעודת הביטוח ורישיון הרכב. צילום באמצעות המכשיר הסלולארי ואף שליחת התמונות לבן משפחה- במקרה שבו מכשיר הסלולארי פתאום ייאבד.

לעיתים ישנם נהגים המגיבים לאחר תאונות דרכים בהתנהגות גסת רוח ואלימה, האם העניין משחרר את הנהג האחר מחובת ההזדהות? ממש לא.

לפי גישת הפסיקה בבתי המשפט, הנהג המעורב בתאונה לא צריך לדרוש את הפרטים מהנהג השני, אלא – חובה על נהג המעורב בתאונה לקיים דרישות החוק ולספק את הפרטים ביוזמתו- אין ביוזמה או בהצעה של מסירת פרטים כדי הודאה באשמה לגרימת התאונה, ההיפך אדם המסרב למסור פרטים או עושה זאת בצורה חלקית- כמו למסור מספר טלפון שגוי במכוון, ייחשב כ"מי שיש לו מה להסתיר" וכמי שחושש, שהוא יואשם בגרימת התאונה.

insurance-coverage_fkvPVUwO.jpg

מהם חובותיו של נהג שגרם נזק לרכב חונה/שבעליו אינו נוכח במקום,

או רכוש הניזוק ובעליו/הממונה עליו לא נכח במקום?

נהגים רבים לא מודעים לחובתם בחוק (או לא מתאמצים "לזכור" אותה) שהינה חובה מוסרית, להשאיר את פרטיהם בהודעה בכתב על גבי הרכב הניזוק, במקום הבולט לעין, ובמידת האפשר גם לגבי רכוש שניזוק ובה יפרט את פרטיו המלאים כאילו פגש בבעל הרכב/הרכוש מיד לאחר התאונה.

נהגים רבים נוטים להשאיר פתק עם מספר הטלפון והשם, לעיתים בצורה שקרית (מספר לא נכון)- משום שהבחינו כי ישנם עדים לאירוע וחששו לקחת את הסיכון שמישהו ידווח עליהם במידה וימשיכו לדרכם. ובכך חשבו שסיימו עם חובתם! אז, זהו שלא!

גם לאחר פעולת השארת הפרטים- גם אם הושארו מספר פתקים שונים על הרכב- מחובתו של הנהג הפוגע לדווח ולהודיע על האירוע לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה ולפרט את פרטיו המלאים כמפורט לעיל, אלא אם הזדמן למקום שוטר שלקח את הפרטים ופרטיו של השוטר ידועים. כל זאת תוך 24 שעות מרגע קרות התאונה.

למה 24 שעות? ולא במיידית? סביר להניח שבמידה והושארו פרטים כנדרש ובמקום בולט לצד הנפגע, בעל הרכב/הרכוש הנפגע ייצור קשר עם הנהג הפוגע בטלפון ועצם החלפת הפרטים המלאים (של שני הצדדים למען בטחון הנהג הפוגע) הינו השלב הנדרש לקיום החוק.

 

חובה לזכור

  • חובה למסור פרטים מלאים לאחר מעורבות בתאונת-דרכים שתוצאתה נזק לרכב/רכוש אחר.

  • חובה להשאיר פרטים מלאים של הנהג הפוגע, במידה ובעל הרכב/רכוש הנפגע אינו נמצא, במקום בולט לעין על הרכב.

  • חובה לדווח למשטרת ישראל תוך 24 שעות במידה ולא נוצר קשר ישיר עם בעל הרכב/הרכוש הניזוק.

"סעו לאט – תגיעו בטוח"

שרון אלקיים

יועץ ומומחה לשחזור תאונות-דרכים

כל הזכויות שמורות ©